Comarch ERP Optima

Program do fakturowania

Fakturowanie, czyli wystawianie dokumentów, faktur VAT to dla wielu firm bardzo czasochłonna i utrudniająca życie praca. W związku z tym przygotowaliśmy dla naszych klientów doskonałe rozwiązanie, jakim jest program do fakturowania Comarch ERP Optima Faktury. Tylko dzięki zastosowaniu tego programu do fakturowania macie szansę na znaczne ułatwienie procesu wystawiania licznych dokumentów, które codziennie gromadzą się w Waszych firmach. 

 

Proponowany przez nas program do fakturowania to najlepszy sposób na ułatwienie wystawiania takich dokumentów, jak: 

 • faktury sprzedaży
 • faktury zakupu
 • faktury pro forma i zaliczkowe
 • paragony
 • faktury RR
 • faktury wewnętrzne sprzedaży i zakupu
 • faktury korygujące

 

Przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi modułami Comarch ERP Optima jest dziś niczym nieograniczony, dzięki czemu obsługa rozliczeń handlowych i procesów księgowych jest bardzo sprawna, skuteczna i efektywna. Co więcej, nasz program do fakturowania umożliwia przygotowywanie dokumentów, tak w złotówkach, jak i w walucie obcej. Moduł Faktury zapewnia łatwą ewidencję dokumentów, zarówno w granicach Unii Europejskiej, jak też poza nią. 

 

Jednak to wciąż nie wszystko, co ma Wam do zaoferowania ten program do fakturowania. Kolejna, bardzo przydatna funkcjonalność, to między innymi Okno sprzedaży dedykowanej. Opcja ta daje możliwość prezentacji danych, związanych z konkretnym kontrahentem, w tym między innymi:

 

 • zestawienia rabatów z możliwością wydruku indywidualnego cennika,
 • historia kontrahenta (wszelkie dokumenty związane z kontrahentem),
 • historia płatności kontrahenta wraz z prognozą płatności przyszłych,
 • przyznany limit kredytu kupieckiego, wartości przeterminowanych płatności, zadłużenia i pobranych zaliczek,
 • analiza sprzedaży za ostatnie trzy miesiące, w porównaniu z analogicznymi miesiącami w roku poprzednim,
 • lista wystawionych Faktur Sprzedaży oraz Faktur Proforma z możliwością podglądu wystawiania nowych dokumentów,
 • informacje z modułów powiązanych (Serwis, CRM) –lista zleceń (Serwis) oraz lista zadań i kontaktów dotyczących kontrahenta z możliwością rejestracji nowych (wprowadzonych w module CRM).

 

Kolejna funkcjonalność Comarch ERP Optima Faktury, na którą warto zwrócić uwagę, to funkcja Łatwa sprzedaż, Łatwe zakupy. Dzięki tej opcji proces wystawiania dokumentów ulega znacznemu skróceniu i ułatwieniu. 

 

Program do fakturowania Comarch ERP Optima umożliwia także przesyłanie dokumentów przez Internet. Ten program do wystawiania faktur współpracuje z systemem ECOD, umożliwiając elektroniczną wymianę dokumentów z partnerami handlowymi.

 

Gromadząc wszystkie, najlepsze cechy naszego narzędzia w jednym miejscu, warto wskazać między innymi na wykonywanie przez program do fakturowania ERP Optima operacji seryjnych, dające znaczne przyspieszenie prac, szybki dostęp do informacji o bieżących cenach oferowanych usług, czy też prowadzenie transakcji walutowych.